لوازم ایمنی در خط گرم می تواند به شرح زیر باشد:
1 – لوازم ایمنی انفرادی که تحویل مجری یا انجام دهنده کار میشود.
2 – لوازم ایمنی گروهی که تحویل سرپرست گروه شده و کلیه افراد اکیپ موظف به حفاظت و نگهداری آنها بطور مطلوب می باشند.
لوازم ایمنی فردی :
1 – لباس کار غیر پلاستیکی مناسب کار با برق 2 – کمربند ایمنی سیمبانی 3 – کلاه ایمنی با بند زیر چانه 4 – کفشهای ایمنی 5 – دستکش عایق ۲۰ کیلوولت  ۶ – روکش دستکش چرمی ردیف قبل 6 – شانه بند عایق ۲۰ کیلوولت ۷ - عينك یا ماسک حفاظتي
لوازم ایمنی گروهی :
1 – انواع کاورهای ۲۰ کیلوولت مورد نیاز 2 – اتصال زمین مخصوص جرثقیل 3 – فازمتر فشار قوی 4 – کله قندی و علائم هشدار دهنده 5 – انواع استیکها و تجهیزات مورد نیاز خط گرم
+ نوشته شده توسط سید محمد رضا رجائی زاده در شنبه ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM